CSSKaskadowe arkusze stylów (z języka ang. Cascading Style Sheets) to język służący do opisu formy prezentacji stron internetowych. CSS definiuje wygląd strony, podczas gdy HTML czy XHTML definiują jej sematyczny zapis.

Arkusz stylów CSS to lista reguł ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu HTML lub XHTML. Można przypisać odpowiednie atrybuty, takie jak rodzaje czcionek, kolor, marginesy, odstępy między wierszami, i inne, do każdego elementu stosowanego na stronie internetowej.

Dzięki CSS struktura dokumentu i jego forma prezentacji (wygląd) są od siebie odseparowane. Ułatwia to dokonywanie zmian, ponieważ wystarczy zmienić atrybuty nadane w pliku CSS dla danego elementu, aby wszystkie, które są wskazywane przez dany zestaw atrybutów, otrzymały wprowadzone zmiany.