HTML 5HTML 5 to 5-ta wersja języka HTML.

Wersja ta dodaje nowe elementy do standardu HTML, m.in. <canvas> który może być użyty do rysowania grafik przy użyciu skryptów, czy <audio> i <video>, które dają możliwość odtwarzania na stronie dźwięku i klipów wideo bez użycia dodatkowych wtyczek.

HTML 5 ulepsza też semantykę poprzez zachęcenie do zastępowania elementu <div> bardziej zrozumiałymi co do zastosowania znacznikami, takimi jak m.in. <header>, <article>, <aside>, <footer>, <nav>.

Poza dodaniem nowych elementów, HTML 5 doprecyzowuje specyfikację HTML, m.in. w kwestii dotyczącej sposobu obsługi błędów.