MySQLMySQL to wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych.

MySQL realizuje zmodyfikowany standard SQL do osbługi relacyjnych baz danych. Dzięki niemu można w bezpieczny sposób przechowywać po stronie serwera różne dane, np. adresy, loginy i hasła, itp.

System ten bardzo dobrze współpracuje z językami programowania po stronie serwera, takimi jak np. PHP, co jest wykorzystywane przez wiele systemów CMS, np. WordPress.