Przebyte szkolenia

Certyfikat ukończenia szkolenia "Architektura i testy automatyczne aplikacji PHP"

Data

22,23,27.06.2017

Organizator szkolenia

Bottega IT Minds