Umiejętności

Wzorce projektowe

 • Adapter
 • Dekorator
 • Fabryka
 • Obserwator
 • Singleton
 • Strategia
 • Wstrzykiwanie Zależności (Dependency Injection)
 • Kolejki (z wykorzystaniem RabbitMQ)

Wzorce architektoniczne

 • CQRS (Command Query Responsibility Segregation)
 • MVC (Model-View-Controller)

Techniki programistyczne

 • SOLID
 • DDD (Domain-Driven Design)

PHP

 • znajomość do wersji 7.4
 • znajomość testowania jednostkowego (PHPUnit)
 • znajomość testowania behawioralnego (Behat)
 • Composer

JavaScript

 • znajomość standardu ECMAScript do wersji 5
 • biblioteka jQuery
 • częściowa znajomość CoffeeScript

C/C++

 • znajomość standardu C++11
 • biblioteka standardowa
 • OpenGL 1.2
 • SDL
 • SDL2
 • wxWidgets
 • AngelScript

Pascal

 • Turbo Pascal
 • biblioteka Turbo Vision

Basic

 • QBasic
 • Visual Basic (wersje 5 i 6)

Język SQL

 • MySQL
 • PostgreSQL

NoSQL

 • MongoDB

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

 • HTML (w tym HTML 5)
 • CSS (w tym CSS 3)
 • JSON
 • XML
 • YAML
 • AJAX
 • znajomość koncepcji tworzenia stron responsywnych (RWD)

Frameworki

 • Symfony 4 (w tym Doctrine)
 • Phalcon
 • CakePHP 2
 • częściowa znajomość Zend Framework 2
 • częściowa znajomość CodeIgniter
 • częściowa znajomość Kohana

Systemy szablonów

 • Smarty
 • Twig 2
 • Volt

Systemy CMS

 • Mambo
 • Joomla
 • WordPress (w tym znajomość tworzenia motywów i wtyczek)

Systemy do tworzenia forów dyskusyjnych

 • phpBB
 • phpBB by Przemo

Tworzenie grafiki 2D

 • GIMP

Montowanie i obróbka filmów

 • Adobe After Effects
 • Cinelerra
 • Kdenlive
 • Pure Motion EditStudio
 • Microsoft Photo Story
 • OpenShot Video Editor
 • VirtualDub

Administrowanie sieciami

 • sieci kablowe
 • sieci bezprzewodowe Wi-Fi

Administrowanie serwerami Linux

 • konfiguracja i kompilacja jądra
 • netfilter (firewall iptables)
 • bash
 • skrypty powłoki
 • SSH
 • SCP
 • FTP
 • Apache 2
 • PHP
 • MySQL
 • SSL
 • konfiguracja poczty e-mail (Postfix)
 • alarmy SNMP
 • IPSec
 • VPN
 • konfiguracja i aktualizacja oprogramowania
 • tworzenie kopii zapasowych
 • inne zagadnienia administracyjne

Opieka techniczna nad sprzętem

 • wykrywanie usterek
 • składanie i modernizowanie komputerów

Automatyzacja wdrażania konfiguracji serwera

 • Vagrant
 • Ansible
 • Docker

Windows

 • 3.11
 • 95
 • 98
 • 2000
 • ME
 • XP
 • Vista
 • 7

Linux

 • RedHat
 • Debian
 • Gentoo
 • Ubuntu
 • Mint

Systemy kontroli wersji

 • SVN
 • Git