Bazy danych

Język SQL

  • MySQL
  • PostgreSQL

NoSQL

  • MongoDB