Kontaktoutrwalacz

Zrzut ekranu portalu usługowego "Kontaktoutrwalacz"

Współudział w wykonaniu funkcjonalności usługi Kontaktoutrwalacz obsługującej synchronizację kontaktów z telefonów komórkowych dla operatora telefonii komórkowej Plus GSM w ramach pracy na etacie dla firmy Synkia.


Data utworzenia

10.07.2008


Technologie

  • XHTML
  • CSS 2
  • JavaScript
  • PHP
  • MySQL

Zakres wykonanych prac

  • wykonanie systemu odbierania i wysyłania SMS-ów premium z wykorzystaniem bramki Plus GSM
  • wykonanie systemu obsługi płatności na podstawie odebranych SMS-ów z bramki Plus GSM
  • skonfigurowanie systemu na serwerze Polkomtel (Plus GSM)

Więcej informacji

Strona i aplikacja wykorzystują skrypty napisane w technologii PHP i JavaScript.
Technologia PHP obsługuje przetwarzanie i wyświetlanie danych, obsługę rejestracji nowego użytkownika, logowanie i wylogowywanie konta, zarządzanie danymi i płatnościami oraz obsługę wysyłania i odbierania wiadomości SMS.
Technologia JavaScript służy do obsługi wywołań AJAX i wyświetlania okienek.