Programowanie

Wzorce projektowe

 • Adapter
 • Dekorator
 • Fabryka
 • Obserwator
 • Singleton
 • Strategia
 • Wstrzykiwanie Zależności (Dependency Injection)
 • Kolejki (z wykorzystaniem RabbitMQ)

Wzorce architektoniczne

 • CQRS (Command Query Responsibility Segregation)
 • MVC (Model-View-Controller)

Techniki programistyczne

 • SOLID
 • DDD (Domain-Driven Design)

PHP

 • znajomość do wersji 7.4
 • znajomość testowania jednostkowego (PHPUnit)
 • znajomość testowania behawioralnego (Behat)
 • Composer

JavaScript

 • znajomość standardu ECMAScript do wersji 5
 • biblioteka jQuery
 • częściowa znajomość CoffeeScript

C/C++

 • znajomość standardu C++11
 • biblioteka standardowa
 • OpenGL 1.2
 • SDL
 • SDL2
 • wxWidgets
 • AngelScript

Pascal

 • Turbo Pascal
 • biblioteka Turbo Vision

Basic

 • QBasic
 • Visual Basic (wersje 5 i 6)