Wtyczka Kocuj Sitemap dostępna na wordpress.org

Wtyczka Kocuj Sitemap dostępna na wordpress.org

Wtyczka Kocuj Sitemap od dzisiaj dostępna jest do ściągnięcia z repozytorium wtyczek znajdującym się pod adresem //wordpress.org/plugins. Jest też dzięki temu dostępna w każdej instalacji systemu WordPress w opcji “Wtyczki”/”Dodaj nową”.

Strona wtyczki znajduje się pod adresem: //wordpress.org/plugins/kocuj-sitemap.