Zmiany w cenniku i pakietach usług

Zmiany w cenniku i pakietach usług

Od dnia dzisiejszego cennik został zmieniony. Z tego powodu zmieniły się również ceny pakietów usług.

Zmiany dotyczą głównie czasu wykonywania usług oraz opłat za dodatkowe czasy ich wykonywania.

Zapraszam do zapoznania się z cennikiem tutaj i z pakietami tutaj .