Zmiany w cenniku i pakietach usług

Zmiany w cenniku i pakietach usług

Od dnia 1.09.2019 cennik uległ zmianie. Zmieniono nie tylko ceny, ale i podział na usługi. Dodatkowo pakiety usług uległy również większej zmianie oraz dodano 3-ci pakiet – profesjonalny.

Zapraszam do zapoznania się z cennikiem tutaj i z pakietami tutaj .