Wykonanie biblioteki w PHP – Kocuj DI

Wykonanie biblioteki w PHP – Kocuj DI

Dnia 5 października 2017 wykonano bibliotekę w PHP – Kocuj DI. Można ją znaleźć pod adresem github.com/kocuj/di.

Biblioteka PHP realizuje kontener dla wzorca projektowego “wstrzykiwanie zależności” (Dependency Injection) dla PHP 7.
Biblioteka zawiera testy jednostkowe (PHPUnit) i komentarze do dokumentacji (PHPDocumentor).